درباره ما

صرافی اردکانی در سال 1398 با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با بهره مندی از دانش و تجارب مدیران و کارشناسان ورزیده ارزی و بانکی تاسیس گردید. خرید و فروش نقدی ارز مسکوک طلای ضرب شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامي ايران و تعامل سازنده با واحدهای خارج کشور بانک ملی و انعقاد قرارداد با کارگزاران معتبر و خوش نام و بکارگیری تجهیزات پیشرفته جهت انجام عملیات مربوط به حواله های ارزی از طریق بانکهاو موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز داخلی،در چارچوب قوانین و مقررات ارزی ریسک انجام حواله ها و معاملات ارزی را به حداقل رسانده است.